JavaScriptte Tipler, Degerler ,Degiskenler (Types,Values and Variables) – 1

SAYILAR

Diğer programlama dillerinin aksine JavaScript  tamsayı değerler ile kayan noktalı sayılar arasında ayrım yapmaz. JavaScriptte tanımlanan tüm sayılar kayan noktalı sayıymış gibi tutulur.

Tam Sayılar(Integers)

JavaScriptte onluk sayılar ardışıl digitler şeklinde direk yazılır.Buna ek olarak hexadecimal sayılarıda direk “0X” veya “0x” ile başlayarak tanımlayabiliriz. Bunlar direk hexadecimal sayı olarak yorumlanacaktır. Örneğin:

 • 0xff     // 255

Bazı javascript sürümlerinde octal sayılarda tanımlanmıştır.Ancak octal sayılarla integer sayılar karışabileceğinden daha sonra yasaklanmıştır. Örneğin:

 • 0377 // 8’li tabanda 255tir. Ancak kişi bunu integer değer olarakta kullanmış olabilir.

Kayan Noktalı Sayılar(Floating-Point Numbers)

Kısa ve öz olarak kayak noktalı sayıların sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 • [ sayı ] [ .sayı ] [ ( E | e [ ( + | – ) ] sayı ]

Buradan da anlaşılacağı gibi bütün sayıları reel sayı şeklinde tutulur.Örneğin:

 • 3.14
 • 2345.789
 • .33333333
 • 6.02e23                   // 6.02 x 10ˆ23
 • 1.4738223E-32   // 1.4738223 x 10ˆ-32

IEEE-754 kayan noktalı sayılar standardına göre sayılar 2’lik tabanda 1/2 ,1/4, 1/1024 gibi sayılar yaklaşarak tutulur.2’nin tam katı olan sayılar için bu durum bir sorun oluşturmazken(0-1 aralığında) diğer sayılar tam olarak tutulamaz. Bunu basit olarak şu şekilde kanıtlayabiliriz:

 • Herhangi bir javascript yorumlayıcısını açıp ve ekrana aşağıdaki şekilde yazınca

jshata

JavaScriptte Tipler, Degerler ,Degiskenler (Types,Values and Variables) – 1 yazısına devam et

554 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

JavaScript Sözlük Yapısı (Lexical Structure)

lexical JS

 


Bir dilin sözlük(lexical) yapısı, o dil ile nasıl program yazılacağının kurallarını oluşturan kümeden ibarettir.Dilin en düşük seviyeli sözdizimidir: değişken adları nasıl görünecek, yorumlar için karakterleri sınırlamaları nasıl olacak, programdaki bir ifade diğerinden nasıl ayırt edileceği gibi konular dilin sözlük yapısına girer.

KARAKTER KÜMESİ

JavaScript programları Unicode karakter setini kullanır. Unicode, ASCII ve Latin-1 karakter setlerinin birleşiminden oluşur ve yeryüzündeki bütün diller tarafından desteklenir.

Büyük Küçük Harf Duyarlılığı

JavaScript büyük-küçük harfe duyarlıdır.Bunun anlamı değişkenler, dilin anahtar kelimeleri,fonksiyon adları  ve diğer tanımlayıcılar(identifiers) tutarlı şekilde yazılmalıdır. Örneğin while anahtar kelimesi kesinlikle “while” şeklinde yazılmalıdır.While” , “wHile” , “WHILE” dil tarafından anlamsız karşılanır. Aynı şekilde onLine , Online , OnLine ve ONLINE javascript dilinde birbirinden bağımsız dört farklı değişkeni ifade eder.

HTML ise durum farklıdır. HTML de büyük-küçük harf duyarlılığı olmadığından bir çok JavaScript nesnesi  aynı HTML tagı veya özelliği ile ifade edilebilir. Ancak javascriptte bunları kullanırken kesinlikle küçük harfle yazılmalıdır. Örneğin HTML deki “OnClick” eventı birden farklı şekilde yazılabilir ancak bu eventı javascript kodumuzda kullanacaksak kesinlikle “onclick” şeklinde yazmalıyız.

Boşluk,Satır Atlama, Format Kontrol Karakterleri

JavaScript programdaki tokenlar arasındaki boşluğu gözardı eder.Ancak biz kodlarımızı yazarken okunabilirlik açısından boşluk ve satır atlamalarını kullanacağız. Yine de illa boşluk kullanıp satır atlamak istiyorsak

 • Boşluk için : \u0020
 • Tab için : \u0009
 • Dikey Tab için : \u0008

kullanabiliriz.

 

JavaScript Sözlük Yapısı (Lexical Structure) yazısına devam et

585 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

JavaScript’e Giris

 

javascript

JavaScript Web’in programlama dilidir. Web sitelerinin ezici bir çoğunluğu JavaScript kullanır.Tüm modern web browserları oyun konsolları tabletler akıllı telefonlar JavaScript yorumlayıcısıyla birlikte gelir. Javascript her web developer’ın bilmesi bilmesi gereken üç önemli teknolojiden biridir. Diğerleri tahmin edeceğiniz gibi HTML ve CSS.

Daha önce başka programlama dilleriyle uğraştıysanız bu JavaScripti hızlı öğrenmenize yardımcı olabilir. JavaScript high-level, dinamik , tip tanımlaması olmadan yorumlamaya dayalı programlama dili olmasından dolayı fonksiyonel programlama ve nesne yönelimli programlama stilllerine uyumludur. JavaScript syntax’ını Java’dan miras alır. Ancak JavaScript öğrenmek için Java bilmenize gerek yoktur.

571 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kod yazmak anlamaktır.