JavaScript Sözlük Yapısı (Lexical Structure)

lexical JS

 


Bir dilin sözlük(lexical) yapısı, o dil ile nasıl program yazılacağının kurallarını oluşturan kümeden ibarettir.Dilin en düşük seviyeli sözdizimidir: değişken adları nasıl görünecek, yorumlar için karakterleri sınırlamaları nasıl olacak, programdaki bir ifade diğerinden nasıl ayırt edileceği gibi konular dilin sözlük yapısına girer.

KARAKTER KÜMESİ

JavaScript programları Unicode karakter setini kullanır. Unicode, ASCII ve Latin-1 karakter setlerinin birleşiminden oluşur ve yeryüzündeki bütün diller tarafından desteklenir.

Büyük Küçük Harf Duyarlılığı

JavaScript büyük-küçük harfe duyarlıdır.Bunun anlamı değişkenler, dilin anahtar kelimeleri,fonksiyon adları  ve diğer tanımlayıcılar(identifiers) tutarlı şekilde yazılmalıdır. Örneğin while anahtar kelimesi kesinlikle “while” şeklinde yazılmalıdır.While” , “wHile” , “WHILE” dil tarafından anlamsız karşılanır. Aynı şekilde onLine , Online , OnLine ve ONLINE javascript dilinde birbirinden bağımsız dört farklı değişkeni ifade eder.

HTML ise durum farklıdır. HTML de büyük-küçük harf duyarlılığı olmadığından bir çok JavaScript nesnesi  aynı HTML tagı veya özelliği ile ifade edilebilir. Ancak javascriptte bunları kullanırken kesinlikle küçük harfle yazılmalıdır. Örneğin HTML deki “OnClick” eventı birden farklı şekilde yazılabilir ancak bu eventı javascript kodumuzda kullanacaksak kesinlikle “onclick” şeklinde yazmalıyız.

Boşluk,Satır Atlama, Format Kontrol Karakterleri

JavaScript programdaki tokenlar arasındaki boşluğu gözardı eder.Ancak biz kodlarımızı yazarken okunabilirlik açısından boşluk ve satır atlamalarını kullanacağız. Yine de illa boşluk kullanıp satır atlamak istiyorsak

  • Boşluk için : \u0020
  • Tab için : \u0009
  • Dikey Tab için : \u0008

kullanabiliriz.

 

JavaScript Sözlük Yapısı (Lexical Structure) yazısına devam et

652 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

JavaScript’e Giris

 

javascript

JavaScript Web’in programlama dilidir. Web sitelerinin ezici bir çoğunluğu JavaScript kullanır.Tüm modern web browserları oyun konsolları tabletler akıllı telefonlar JavaScript yorumlayıcısıyla birlikte gelir. Javascript her web developer’ın bilmesi bilmesi gereken üç önemli teknolojiden biridir. Diğerleri tahmin edeceğiniz gibi HTML ve CSS.

Daha önce başka programlama dilleriyle uğraştıysanız bu JavaScripti hızlı öğrenmenize yardımcı olabilir. JavaScript high-level, dinamik , tip tanımlaması olmadan yorumlamaya dayalı programlama dili olmasından dolayı fonksiyonel programlama ve nesne yönelimli programlama stilllerine uyumludur. JavaScript syntax’ını Java’dan miras alır. Ancak JavaScript öğrenmek için Java bilmenize gerek yoktur.

644 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kod yazmak anlamaktır.