Etiket arşivi: Integer

JavaScriptte Tipler, Degerler ,Degiskenler (Types,Values and Variables) – 2

Text

JavaScriptte bütün stringler sabit sıralı dizi olarak 16-bit değerler halinde tutulur. JavaScript UTF-16 encoding kullanır. Eğer 16-bit lik değer yetersiz kalırsa 2 adet 16 bit kullanarak ifadeyi temsil eder.

 • var pi=”Π”;  // 16-bit codepoint 0x03c0
 • var e =”é”; // 17-bit codepoint 0x14d52 – 2 adet 16 bit.

codepoint:Karakter encoding terminolojisinde bir codepoint ve codeposition kod uzayı üzerinde tutulan herhangi bir adresi temsil eder. Örneğin ASCII’de 128 adet codepoint vardır. 0x00 – 0x7F aralığında tanımlıdır.

String üzerinde temel işlemler

 • var s = “hello, world” // text
 • s.charAt(0) // => “h”: ilk karakter
 • s.charAt(s.length-1) // => “d”: son karakter
 • s.substring(1,4) // => “ell”: the 2. , 3. ve 4. karakterler
 • s.slice(1,4) // => “ell”: aynı string
 • s.slice(-3) // => “rld”: son 3 karakter
 • s.indexOf(“l”) // => 2: ” l” nin bulunduğu ilk pozisyon.
 • s.lastIndexOf(“l”) // => 10: ” l” nin bulunduğu son pozisyon.
 • s.split(“, “) // => [“hello”, “world”] : alt stringler oluşturur.
 • replace(“h”, “H”) // => “Hello, world”: karakterlerin yerini değiştirir.
 • s.toUpperCase() // => “HELLO, WORLD”

Örüntü Eşleme(Pattern Matching)

JavaScriptte pattern matching için RegExp constructure’ı bulunur. Regular Expression şeklinde tanımlı örüntüler ile arama-yerdeğiştirme işlemleri yapılabilir. JavaScript regular expressionlar için Perl’in söz dizimini alır.Ayrıntılı olarak bu konuyu daha sonra işleyeceğiz.

666 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

JavaScriptte Tipler, Degerler ,Degiskenler (Types,Values and Variables) – 1

SAYILAR

Diğer programlama dillerinin aksine JavaScript  tamsayı değerler ile kayan noktalı sayılar arasında ayrım yapmaz. JavaScriptte tanımlanan tüm sayılar kayan noktalı sayıymış gibi tutulur.

Tam Sayılar(Integers)

JavaScriptte onluk sayılar ardışıl digitler şeklinde direk yazılır.Buna ek olarak hexadecimal sayılarıda direk “0X” veya “0x” ile başlayarak tanımlayabiliriz. Bunlar direk hexadecimal sayı olarak yorumlanacaktır. Örneğin:

 • 0xff     // 255

Bazı javascript sürümlerinde octal sayılarda tanımlanmıştır.Ancak octal sayılarla integer sayılar karışabileceğinden daha sonra yasaklanmıştır. Örneğin:

 • 0377 // 8’li tabanda 255tir. Ancak kişi bunu integer değer olarakta kullanmış olabilir.

Kayan Noktalı Sayılar(Floating-Point Numbers)

Kısa ve öz olarak kayak noktalı sayıların sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 • [ sayı ] [ .sayı ] [ ( E | e [ ( + | – ) ] sayı ]

Buradan da anlaşılacağı gibi bütün sayıları reel sayı şeklinde tutulur.Örneğin:

 • 3.14
 • 2345.789
 • .33333333
 • 6.02e23                   // 6.02 x 10ˆ23
 • 1.4738223E-32   // 1.4738223 x 10ˆ-32

IEEE-754 kayan noktalı sayılar standardına göre sayılar 2’lik tabanda 1/2 ,1/4, 1/1024 gibi sayılar yaklaşarak tutulur.2’nin tam katı olan sayılar için bu durum bir sorun oluşturmazken(0-1 aralığında) diğer sayılar tam olarak tutulamaz. Bunu basit olarak şu şekilde kanıtlayabiliriz:

 • Herhangi bir javascript yorumlayıcısını açıp ve ekrana aşağıdaki şekilde yazınca

jshata

JavaScriptte Tipler, Degerler ,Degiskenler (Types,Values and Variables) – 1 yazısına devam et

625 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail