Etiket arşivi: yazılım mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Kavramları

softenguml

 

Şekil 1. Yazılım müh. kavramlarını içeren örnek UML diyagramı

Yazılım geliştirenler için proje, aktiviteler(activity) dizisidir. Her aktivite bir veya birden fazla görevden(task) oluşur. Görev, kaynakları(Resources) tüketir ve İşÜrünü(WorkProduct) oluşturur. Oluşan ürün Sistem, Model veya Döküman olabilir. Kaynakları, katılımcı(participants), zaman ve ekipman oluşturur. Aradaki çizgiler farklı kavramlar arasındaki ilişkileri ifade eder. Örneğin elmas şekli toplama anlamına gelir. Bir Proje, aktivitelerin toplamıdır. Üçgen şekli ise genelleştirme anlamına gelir. Örneğin Sistem, Model, Döküman İşÜrünü’nün alt türleridir.

740 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yazılım Mühendisliği Nedir?

 

Yazılım mühendisliği bir modelleme(modeling) eylemidir. Yazılım mühendisleri karmaşa problemiyle modelleme yoluyla, sadece ilgili detay üzerine odaklanarak geri kalanları göz ardı ederek başa çıkar. Farklı yazılımlar için birden çok geliştirme modeli olabilir.

Yazılım mühendisliği bir problem-çözme(problem-solving) eylemidir. Modeller kabul edilir bir çözüm bulmak için kullanılır. Etkili sonucu bulma tecrübeyle doğru orantılıdır.

Yazılım mühendisliği bir bilgi-edinme(knowledge-acquisition) eylemidir. Yazılımı modellerken ve çözüm altyapısını oluştururken, yazılım mühendisleri veriler toplar bilgi olacak şekilde düzenler.

Yazılım mühendisliği mantığa-dayandırma(rationane-driven) eylemidir.  Bilgi edinildiğinde   sistem veya yazılım etki alanında karar verirken, yazılım mühendisleri hangi kararların hangi mantıksal sebeplerle verildiğini belirtir.

 

 

651 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail