Etiket arşivi: interface

Android Things Raspberry Pi 3 Pin Dizilimi ve Desteklediği Arayüzler

Merhaba arkadaşlar,

Android Things OS ile Raspberry Pi 3’ü kullanırken pin adlandırması Raspbian OS’e göre farklı. GPIOx isimlendirmesi yerine BCMx isimlendirmesi kullanılıyor.
Android Things ile kullanılması gereken pin dizilimi:

GPIO arayüzünü kullanırken seçtiğimiz pine erişmek için “BCMx” şeklinde kullanmalıyız.

Raspberry Pi 3’te bir adet I2C arayüzü mevcut. 3 numaralı pin SDA, 5 numaralı pin ise SCL olarak kullanılıyor. Aynı arayüzü kullanarak I2C destekli 127 cihaz bağlayabilirsiniz. Peripheral Manager Apisini kullarak I2C arayüzüne erişmek için “I2C1” isimlendirmesini kullanacağız. Örneğin;

Raspberry Pi 3’te 2 adet donanımsal PWM arayüzü mevcut. PWM0 arayüzü 12. pin olan BCM18 ile ortak olarak kullanılıyor. PWM1 araüyüzü ise BCM13 ile ortak olarak kullanılıyor. Bu arayüzlere erişmek içinse “PWM0” ve “PWM1” adlandırmasını kullanabiliriz. Örnek erişim :

Eğer servo motor kontrol ediyorsanız doğrudan servo sürücüsü üzerinden de erişebilirsiniz. Örneğin;

UART arayüzünü sağlayan pinler ise 8. pin (TX) 10. pin (RX). UART arayüzüne erişmek için kullanacağımız isimlendirme ise “UART0”. Örneğin;

SPI için ise 2 adet arayüz mevcut bunlar SPI0.0 ve SPI0.1. Bu arayüzlere aşağıdaki şekilde ulaşabiliriz:

MOSI – 19. Pin
MISO – 21. Pin
SCLK – 23. Pin
SS0 – 24. Pin
SS1 – 26. Pin

Tüm arayüzler ise aşağıdaki gibi :

Kaynak: https://developer.android.com/things/sdk/pio/index.html

İyi çalışmalar,

426 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Soyut Veri Tipleri (ADT) ve Veri Yapıları

ADT(Abstract Data Type) değerler kümesi ve o değerler kümesi üzerinde gerçekleştirilen işlemleri içerir. Java gibi nesne yönelimli dillerde ADT->Interfaces(Arayüzler)’e denk düşer. Arayüzü implement eden herhangi bir sınıf :

a. Bu sınıfa ait instance oluşturabilir; (burada “instance” değere(value) karşılık düşüyor). Örneğin List ADT’si kullanılarak oluşturulan:

-List listem;

gibi. Burada listem ADT’den üretilmiş instance’tır yani değerimiz.

b. Sınıfa ait public metodları çağırabilir. (Burada “public metod” “işlemlere(operation)” karşılık düşer.) Örneğin yukarıda türettiğimiz listem adlı listemize eleman eklemek için kullanacağımız:

-listem.add(“item”);

adtvsds

991 total views, no views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Soyut Metodlar(Abstract Methods) ve Arayüzler(Interfaces)

Daire, dikdörtgen, veya diğer figürler için bir sınıf oluşturmak istersek her sınıfta figürü çizen çiz() ve figürü hareket ettiren taşı() metodları olmalıdır. Daire sınıfında, çiz() metodu ve taşı() metodu dairenin merkezi etrafında gezerek çizim yapar. Burada  çizim sınıfında iki metod ve bunlarla alakalı  sabit tanımlayıcılar tüm figür sınırları için geçerli olmaktadır.

 

Şekil arayüzü iki sabit ve iki soyut metoddan oluşuyor. Arayüz sınıflarında bütün metod ve sabit tanımlayıcıları publictir. Tekrardan başına public yazmaya gerek yoktur. Başka bir sınıf bu arayüzü kullanmak istediğinde buna arayüzü implement eden sınıf denir. Örneğin daire sınıfı gözönüne alırsak :

 

Arayüzlerde constructor bulunmaz çünkü constructorlar her zaman sınıfa özgüdür. Arayüzlerde bu eksiklik onların direk kullanımı engeller. Yani Sekil arayüzümüzden direkt olarak Sekil nesnesi oluşturamayız. Aşağıdaki şekildeki çağırım illegal olacaktır.

624 total views, 0 views today

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail